Från 1997 - 2006 använde jag en lättare och rörligare topp konstruktion . Men när jag våren 2007 beslutade att öka både längden och grovleken på "störarna" så kunde jag inte låta bli att försöka bygga en robustare och helt stel topp . Därför är denna sida tu delad så att man kan se att dessa egentligen är väldigt lika . Dock är 2007 konstruktionen mycket rejälare byggd då jag kom över bättre matrial nu än tidigare . Men också tyvär ganska svår och tidskrävande att bygga .Jag har bara användt metall som är inhandlat på skroten så att det kan återanvändas vilket har känts tillfredsställande .Och klart mycket billigare än att köpa nytt.
Rörlig topp ca 180cm hög .
Ovanför syns kransen som håller ihop alla "störarna"  vilka också fästes fast med en skruv så att dessa inte gled ur sin utmätta possition . 
Resningen av stommen börjar inte med en tripod (trefot) som är fallet med en traditionell Sioux Tipi .Den färdig ihop fästade toppen  placerars i mitten på den cirkelformade presseningen , som senare kommer att förutom att skydda från markfukt även bestämma vidden av den resta stommen .Det är också nu som den vackra toppen monteras . toppen är ju kännetecknet för en Tipi ,Utan topp så blir det mer likt en WigWam eller Samisk Kåta  .
 Stel topp inklusive "burken" som  reglerar den extra rök -gången ca 70cm hög .
Här monteras en trefot och topp-pinnarna  i liggande läge . Därefter välts den upp på sina tre ben .Sedan ökas höjden på som på den rörliga toppen.Dock behöver två benen i den bildade tre- foten vara delade på mitten .
Här har tre "ben " satts på plats för att bilda en trefot .Dessa skjuts in på pressen ett i taget så att konstruktionen reser sig på höjden .
Ytterligare tre ben sätts på plats och förs denna gång straxt intill presseningens kant . Övriga tolv ben monteras och stommen är rest och klar för att draperas med tältduken .
OBS att en blå och en av de röda benen har det lägre benet delat på mitten . Det är pga den stela konstruktionen kräver det vid själva resningen då det annars skulle bli för stor skillnad av tyngdpunkten vid monteringen av den lägre trefoten.Allt skulle därför lätt välta om man inte tar det lugnt i det momentet.De övriga tolv benen sätts därefter på plats , precis som vid den rörliga stommens montering .
En talja är fäst högst upp under regnkragen,repet har varit fäst där innan resningen av stommen .Bilderna visar hur lätt det då blir både att sätta på tältduken som att ta ner den . Har man  bara en tillräckligt stor låda att förvara duken i så behöver den aldrig komma i kontakt med marken och bli lortig och bossig . Man slackar bara efter med repet vart efter man packar ner den i boxen .
Nedan en variant på själva tältduks förfarandet .
Tältduken är på plats och fästad med pinnar .Lådan som duken förvaras i kommer väl till pass när dessa ska fästas högst upp ..
Länkar
Kontakt
Raincap
Tipidoor
Insidan
Utsidan
Varför
Start